رضايتمندي مشتريان آرتا از كيفيت بالاي جوجه هاي شركت

یکی از مشتریان شرکت آرتا افتخار این را داشته ایم که در کشتارگاه آرتا پروتئین مرغ بدون آنتی بیوتیک در سن ۳۳ روزگی به وزن ۲.۴۶۰ (با ضریب تبدیل غذایی ۱.۳) برسانیم. این وزن کشی در حضور سازمان و همکاران محترمم انجام شده و به ثبت رسیده است.