انتخاب مهندس حاج نوری بعنوان مدیر نمونه ملی در صنایع تبدیلی و تکمیلی

انتخاب مهندس حاج نوری بعنوان مدیر نمونه ملی در صنایع تبدیلی و تکمیلی طی مراسمی در وزارت جهاد کشاورزی از مهندس قدرت حاج نوری مدیر عامل آرتا پروتِئین بعنوان مدیر نمونه ملی تقدیر و لوح و تندیس این مراسم به ایشان اهدا گردید و همچنین کشتارگاه مجموعه با برند آرتا پروتیین بعنوان واحد نمونه کشوری …

انتخاب مهندس حاج نوری بعنوان مدیر نمونه ملی در صنایع تبدیلی و تکمیلی ادامه »