۳۳۳۵۹۰۷۲ ۴۵+

ماه: دسامبر 2018

برای چندین سال متوالی; شرکت آرتاجوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استانی در سال 97انتخاب گردید

برای چندین سال متوالی; شرکت آرتاجوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استانی در سال 97انتخاب گردید طی مراسمی در محل اتاق بازرگانی اردبیل از زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ شرکت آرتاجوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استانی تجلیل و با اهدای لوح و نشان صادرات تقدیر گردید.این عنوان برای چندین سال متوالی است که برای مجموعه آرتاجوجه …

برای چندین سال متوالی; شرکت آرتاجوجه سبلان بعنوان صادرکننده نمونه استانی در سال 97انتخاب گردید ادامه »

بازدید بازرسین محترم وزارت جهاد کشاورزی از زنجیره تولید گوشت مرغ شرکت آرتاجوجه سبلان

بازدید بازرسین محترم وزارت جهاد کشاورزی از زنجیره تولید گوشت مرغ شرکت آرتاجوجه سبلان هیئتی از بازرسین وزارت جهاد کشاورزی بصورت اختصاصی جهت بازرسی و بررسی اسناد به اردبیل و شرکت آرتاجوجه سبلان عزیمت نمودند. هیئتی از بازرسین وزارت جهاد کشاورزی بصورت اختصاصی جهت بازرسی و بررسی اسناد, به اردبیل و شرکت آرتاجوجه سبلان عزیمت …

بازدید بازرسین محترم وزارت جهاد کشاورزی از زنجیره تولید گوشت مرغ شرکت آرتاجوجه سبلان ادامه »