انتخاب مهندس قدرت حاج نوری بعنوان کار آفرین برتر ملی

یازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر سال 1395 خرداد ماه سالجاری ودر محل وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی برگزاری گردید. امسال یازدهمین سالی است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این جشنواره را با هدف ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی درجامعه و آگاه سازی و تشویق جوانان از طریق معرفی الگوهای برتر در دستور کارخود قرار داده …

انتخاب مهندس قدرت حاج نوری بعنوان کار آفرین برتر ملی ادامه »